- Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacyverklaring Salon AnnexX

Salon AnnexX, gevestigd aan de Beyerstraat 6a, 6871AZ in Renkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In verband met de privacywet hebben wij daarom deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens:

Salon AnnexX

De Beyerstraat 6a

6871AZ Renkum

Telefoonummer: 0317-310 705

Website:www.salonannexx.nl/www.salonannexx.com

E-mailadres: info@salonannexx.nl

A.M. Jordaans-Jansen is ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van Salon AnnexX. Heb je vragen over deze privacyverklaring dan zijn wij te bereiken via info@salonannexx.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Salon AnnexX verwerkt persoonsgegevens. Deze gegevens worden met toestemming van de cliënt verstrekt tijdens het intakegesprek, omdat onze cliënt gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de cliënt deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Salon AnnexX verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens van cliënten die in aanmerking komen voor vergoeding op basis van diabetes. Deze gegevens worden aan ons verstrekt met toestemming van de podotherapeut van de cliënt.

Daarnaast hebben wij foto’s van cliënten waarop eventueel ras te zien is. Ook deze foto’s worden gemaakt met toestemming van de cliënt. Hiervoor dient de cliënt mondeling toestemming te geven. De cliënt kan ten alle tijden deze toestemming intrekken. De cliënt kan dit aangeven bij A.M. Jordaans-Jansen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Salon AnnexX verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • met als doel contact op te nemen met de cliënt via, telefoon, e-mail of per brief, indien dit nodig is de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • mailt cliënten met aanvullende gegevens in de vorm van een nieuwsbrief omtrent events, mededelingen en indien er wijzigingen zijn omtrent diensten en producten. Hiervoor geeft de cliënt mondeling toestemming tijdens het intakegesprek. Indien de klant hierover niet geïnformeerd wilt worden, wordt het e-mailadres niet genoteerd.
 • verwerkt persoonsgegevens voor het opstellen van facturen.
 • verwerkt persoonsgegevens in de zin van voor- en na foto’s om resultaten ten aanzien van huidverbetering te kunnen bekijken.
 • gebruikt persoonsgegevens voor de afhandeling van een betaling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Salon AnnexX bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Indien de cliënt duidelijk aangeeft geen gebruik meer te maken van onze diensten, zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens; Indien de cliënt langer dan twee jaar niet geweest is, worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Salon AnnexX verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

We maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de cliënt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Salon AnnexX. De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van de persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar maken via info@salonannexx.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek. Salon AnnexX wijst de cliënt tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Salon AnnexX neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de cliënt het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan men contact opnemen.

Salon AnnexX heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

 • De computer is beveiligd met een wachtwoord. 4 medewerkers kunnen hierin.
 • De computer van is voorzien van een beveiligingssoftware
 • De computer heeft een passende firewall
 • Het programma (Podofile) waarmee persoonsgegevens bewaard worden is beveiligd met meerdere wachtwoorden. Podofile heeft ook een privacy verklaring.
 • Het online programma Libersy is beveiligd met meerdere wachtwoorden. Libersy heeft ook een privacy verklaring.
 • De accountant heeft indirect ook toegang tot podofile, deze heeft een privacy verklaring afgegeven.
 • Podotherapeuten waar wij een contract mee hebben afgesloten, hebben ons een privacy verklaring afgegeven. De gegevens worden opgeslagen in een online beveiligd systeem. Hier wordt ook afgeschermd gecommuniceerd.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als de cliënt ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, dan kan de cliënt contact opnemen via info@salonannexx.nl Informatie wordt dan verwijderd.

2018 © salonannexx.nl